Johnny Was Koben Embroidered Kimono

$479.00

100% SILK, stunning embroidered Kimono